Als gemeente zijn we er voor u. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid als het gaat om de opvang van ontheemden. Daarmee bedoelen we vluchtelingen uit Oekraïne, asielzoekers en statushouders. Al deze mensen hebben een veilige plek nodig om te wonen. Tijdelijk of voor langere tijd. 

Lees hier het persbericht!