Vlakwater is de meest groene wijk in de bebouwde kom van Venray. Er zijn meerdere boscomplexen bestaande uit vooral grove den en eik, ook tussen de woningen, aanwezig. Er wonen bijna 850 mensen. Heel veel (met name cijfers) informatie over onze wijk vindt u bij aanklikken van deze link.

In de 18e eeuw was de vernietiging van de vegetatie bij de uitgebreide schapenwinning zó intensief dat de mens grote zandverstuivingen veroorzaakte. In de buurt van Venray waren deze zo groot geworden dat ze dreigden Venray te bedelven! Om dit te voorkomen gaf de koning van Pruisen (die heerste over het gebied) richtlijnen uit waarin hij het dorpsbestuur opdroeg om de zandverstuivingen tegen te gaan door de westzijde van Venray (Veltum, Vlakwater, Schuttersveld, Molenklef) te beplanten. Enkele stukjes in Vlakwater zijn nog open gebleven. Het Odapark is een bebost stuifzandgebied, net zoals het St. Annabos en Boschhuizerbergen. Vandaar dan ook het geaccidenteerde terrein: je herkent onder de begroeiing de stuifduinen nog.

Via deze link vindt u informatie over Vlakwater in het Ruimtelijk Kwaliteits Kader van de gemeente Venray (rkkvenray.nl).