De wijkraad vergadert normaliter elke vierde maandag van iedere maand (m.u.v. vakanties).

Heeft u onderwerpen die in de wijkraad besproken moeten worden? Wilt u een wijkraadsvergadering bijwonen? Stuur een e-mail naar wijkraad @ vlakwater . org (zonder de spaties).