De gemeente Venray heeft de informatie op de website aangepast over reactivering vliegbasis De Peel. Zie daarvoor deze link: https://www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel

Deze is nu beter gegroepeerd en bevat de meest relevante informatie. Verder is het de bedoeling dat we vanaf de eerste helft van juli een nieuwsbrief via e-mail gaan verspreiden.

Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden, de manier hoe men dit kan doen staat op onze site onder de eerder genoemde link. Klik hier om u aan te melden voor deze nieuwsbrief.